Powróć do: 2023

Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej

 Tytuł inwestycji:

Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej  

 

Zakres robót:

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek do obsługi targowiska i giełdy rolnej. W budynku będzie wydzielona część na sanitariaty ogólnodostępne oraz część biurową z zapleczem socjalnym i gospodarczym. 

 

Zostanie przebudowany plac targowy poprzez utwardzenie kostką brukową z  wydzieleniem miejsc do handlu oraz dróg manewrowych, po których będzie się również odbywał ruch pieszych.

Plac zostanie ogrodzony, oświetlony a przy budynku zamontowany monitoring.

Od strony wschodniej będzie parking na około 80 miejsc postojowych.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł:    7 083 300,79 zł.

Dofinansowanie (źródło):                                           5 000 000,00 Polski Ład

Wkład własny:                                                                 2 083 300,79

 

Termin realizacji:

14.10.2022 – 15.11.2023 r. (prace trwają)

 

Zdjęcia:

budynek_do_obsługi_targowiska
Budynek do obsługi targowiska

 

plac_targowy
Plac targowy