Powróć do: Zarządzanie kryzysowe

TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE JAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSIĆ ZDARZENIE

112 Ogólnopolski numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
993 Pogotowie Ciepłownicze

CO?    Podaj krótki opis zdarzenia
GDZIE?    Przekaż dokładną lokalizację
ILE? Liczba osób poszkodowanych
JAK? Podaj stan poszkodowanych
CO ROBISZ? Poinformuj o udzielonej dotychczas pomocy
KIM JESTEŚ? Podaj swoje dane personalne i numer telefonu

PAMIĘTAJ

• Nie ulegaj emocjom, spokojnie, obiektywnie poinformuj o sytuacji!

• Odpowiedz zgodnie z prawdą na wszystkie pytania dyspozytora

• Jeżeli widzisz inne niebezpieczeństwa - koniecznie o tym poinformuj

• Rozłącz się dopiero gdy dyspozytor potwierdzi przyjęcie zgłoszenia

• Nie wyłączaj telefonu

 

Inne ważne telefony


800 199 990 - Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki-narkomania codziennie od 16.00 do 21.00

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego