Powróć do: Zarządzanie kryzysowe

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, podjęło decyzję o przekazaniu gminom tabletek zawierających jodek potasu. Dystrybucja preparatu jest standardową procedurą, stosowaną przez rządy w sytuacjach wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie Miasta Pińczowa zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

  • Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Pińczowie ,Pińczów ul. Klasztorna 6
  • Przychodnia Rejonowa Nr w Pińczowie, Pińczów ul. 7 Źródeł 8
  • Hala Sportowa przy Szkole Podst. Nr 1 w Pińczowie , Pińczów ul. Szkolna 2
  • Ośrodek Zdrowia w Gackach , Gacki  Osiedle 2A
  • Ośrodek Zdrowia w Szarbkowie ,Szarbków 60
  • Ośrodek Zdrowia w Kozubowie, Kozubów 55

Jednocześnie podkreślamy, iż jest to działanie prewencyjne, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić się po preparat.  Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, w tym lokalnych, z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Miasta Pińczów.

1-42192  

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

dorośli do 60 roku życia 100 mg jodu
dzieci powyżej 12 roku życia 100 mg jodu
dzieci od 3 do 12 roku życia 50 mg jodu
dzieci od 1 miesiąca życia do 3 roku życia 25 mg jodu
noworodki 12,5 mg jodu
kobiety w ciąży i karmiące piersią 100 mg jodu

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

1-42190_g

 1-42191_g