Powróć do: Urząd

INFORMACJE TELEADRESOWE


Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
mgr inż. Michał Ryk

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345210

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 29,
tel. 412345100; tel. 412345230

Stanowisko ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 24
tel.412345216

Stanowisko ds. przepływu informacji
tel. 606454892

Stanowisko ds. interesantów
Urząd Miejski w Pińczowie, (Punkt Informacyjny I piętro)
tel. 412345217

Stanowisko ds. kadr
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

Stanowisko ds. płac
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego
Urząd Miejski w Pińczowie, Kancelaria Urzędu pokój nr 17,
tel. 412345215 

Stanowisko ds. kancelaryjnych
Urząd Miejski w Pińczowie, Kancelaria Urzędu pokój nr 17,
tel. 412345215

Stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej:
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345218                                                                                         

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu publicznego 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Informatyk
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 44,
tel. 0412345315

Stanowisko pracy ds. obronnych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 46,
tel.412345317


Wydział Finansowo-Budżetowy

Naczelnik Wydziału (Skarbnik Gminy)
mgr Mirosława Wiśniewska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 13,
tel. 412345110 

Zastępca Naczelnika Wydziału (Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej)
mgr Anna Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

Kierownik Referatu Rachunkowości, Poboru Podatków i Opłat
mgr Aneta Gadawska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345116

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren wiejski)

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345112

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren miasto)
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345117

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

Kasjer
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 16,
tel. 412345113


 Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
mgr Urszula Sroka-Kurek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345120

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345122

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345121


Wydział Ochrony Środowiska i Planowania

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania
mgr Alina Pełka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 35
tel. 412345240

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania
mgr inż. Dariusz Golik 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345242

Stanowisko ds. planowania strategicznego i przestrzennego
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345242

Stanowisko ds. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 34
tel. 412345243

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 32
tel. 412345241

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 32
tel. 412345241


Wydział Rolnictwa i Gospodarki Mieniem

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem
mgr  inż. Anna Kawiorska 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 38
tel. 412345310

Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem
mgr Monika Karpińska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345314

Stanowisko ds. rolnych oraz geodezji, ewidencji gruntów i budynków
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 37
tel. 412345311

Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345312

Stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345312

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345314

Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publicznych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40
tel. 412345313

Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publicznych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 37
tel. 412345311


 Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej

Naczelnik Wydziału  Oświaty i Infrastruktury Społecznej
mgr Ewa Bawor
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345301

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej
mgr Monika Młyńczak 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345301

Stanowisko ds. oświaty
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345303

Stanowisko ds. oświaty i opieki społecznej
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345302

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345302

Stanowisko ds. kultury, turystyki i ochrony zabytków
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345305

Stanowisko ds. obsługi spółek i profilaktyki
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345306


Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej


Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
inż. Piotr Winiarski
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 7
tel. 412345130

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
mgr inż. Jolanta Król - Gadomska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 6
tel.412345132

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 6
tel. 412345132

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4
tel. 412345131

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4
tel. 412345131

Stanowisko ds. utrzymania dróg i mostów
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 5
tel. 412345133


Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
Telefon: 412345381

P.O. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr Marcin Kozłowski
mgr Marcin Kozłowski
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 1
tel. 412345380

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Magdalena Ciekalska 
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345381

Stanowisko ds. dowodów osobistych 
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345383

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345382

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345381

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Pińczowie
Marcin Kozłowski
tel.:412345233
mobile: 606856258