Powróć do: Miasto i Gmina

Herb

Najdawniejszy wizerunek herbu miejskiego zachował się na odcisku pieczęci z XV w. Widać na nim przepołowioną tarczę z przepołowioną strzałą. Na późniejszych odciskach pozostała tylko strzała.

Fot-_Pieczęć_z_herbem,_XV_w-_(1)  

 

Fot. Pieczęć z herbem, XV w.

Legenda głosi, że pewnego razu do naszej osady przybył urodziwy kupiec. Ujrzawszy śliczną dziewczynę zakochał się z wzajemnością. Poprosił więc o rękę ukochanej, co spotkało się z odmową ze strony ojca wybranki. Jednak już wkrótce młodzieniec zjawił się ponownie, tym razem z krzewem pąsowej róży, który zamierzał podarować ukochanej jako symbol miłości. Tak też się stało. Jednak stojący na wieży ojciec wystrzelił z łuku strzałę, która rozdwoiła się w locie. Połowy ugodziły wprawdzie młodych, ale ominęły serce. Widząc, że nad młodymi czuwa opatrzność, zezwolił córce na zamążpójście. Kiedy zaś Pińczów stał się miastem, rozdarta strzała została umieszczona w herbie Pińczowa.   

Fot-_Pieczęć_z_herbem,_XVIII_w-_(1) 

Fot. Pieczęć z herbem, XVIII w.

Współczesne przedstawienie herbu miasta Pińczowa to symbol przepołowionej strzały w kolorze żółtym umieszczonej w niebieskim polu.

Herb_Pińczowa

Fot. Obecny wizerunek herbu Pińczowa. 

Opracowała: Renata Urban (Muzeum Regionalne w Pińczowie)