Powróć do: Miasto i Gmina

Władze Gminy

    10a_(1).[4] 
mgr inż. Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Urodzony 4 grudnia 1959 roku w Pińczowie. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Mechanicznym oraz studiów podyplomowych na Akademii Świętokrzyskiej. Nauczyciel dyplomowany, recenzent podręczników do szkoły średniej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 Pani_Burmistrz 
mgr inż. Beata Kita - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni od 11.03.2019 r. Poprzednio pracowała jako Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie od 2013 r.

   Sekretarz 
mgr Marcin Kozłowski - Sekretarz Gminy

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Z administracją publiczną związany od 15 marca 1996 roku. Funkcję sekretarza Gminy Pińczów pełni od 1 stycznia 2012 roku; wcześniej pracował jako Komendant Straży Miejskiej w Pińczowie

    
mgr Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Z Urzędem Miejskim w Pińczowie zawodowo związana od 1989 roku, funkcję Skarbnika Gminy sprawuje od 25 II 2003 roku.