Powróć do: 2023

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

 

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie

 

Zakres robót:

 

Budowa drogi gminnej klasy L, długości 890 m, wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym i parkingiem oraz przebudową infrastruktury kolidującej.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji:        5 239 726,99 zł

Dofinansowanie (źródło):                              4 800 000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład

Wkład własny:                                                    439 726,99 zł

 

Termin realizacji:

Inwestycja zrealizowana (zakończono i odebrano grudzień 2023 roku)

 

Zdjęcia:

Odcinek_przebudowywanej_ulicy_Prymasa_Kardynała_Wyszyńskiego_w_Pińczowie_wraz_z_parkingiem_-_warstwa_podbudowy_z_kruszywa
Odcinek przebudowywanej ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie wraz z parkingiem - warstwa podbudowy z kruszywa

 

Odcinek_przebudowywanej_ulicy_Prymasa_Kardynała_Wyszyńskiego_w_Pińczowie_poniżej_ulicy_Góreckiego_-_warstwa_podbudowy_z_kruszywa
Odcinek przebudowywanej ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie poniżej ulicy Góreckiego - warstwa podbudowy z kruszywa
Odcinek_przebudowywanej_ulicy_Prymasa_Kardynała_Wyszyńskiego_w_Pińczowie_poniżej_ulicy_Góreckiego_-_warstwa_wiążąca_z_chodnikiem_z_kostki
Odcinek przebudowywanej ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie poniżej ulicy Góreckiego - warstwa wiążąca z chodnikiem z kostki

 

Odcinek_przebudowywanej_ulicy_Prymasa_Kardynała_Wyszyńskiego_w_Pińczowie_powyżej_ulicy_Góreckiego_-_warstwa_wiążąca_z_chodnikiem_z_kostki
Odcinek przebudowywanej ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie powyżej ulicy Góreckiego - warstwa wiążąca z chodnikiem z kostki