Powróć do: 2023

Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL

Tytuł inwestycji:

 

Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL

 

Zakres robót:

Budowa drogi gminnej klasy L na odcinkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 767 od km 0+000,00 do km 333,37 i od km 0+000,00 w skrzyżowaniu do km 0+082,84, wraz z lewostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi, prawostronnymi rowami otwartymi, odcinkiem kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym oraz kanałem technologicznym. Łączna długość drogi to około 416m.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji:        2 860 435,52 zł

Dofinansowanie (źródło):                               1 716 261,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wkład własny:                                                     1 144 174,52 zł

 

Termin realizacji:

18 września 2024 roku

 

Zdjęcia:

Stan_istniejący_przed_budową_drogi-
Stan istniejący przed budową drogi.

 

w_trakcie_realizacji_warstwa_podbudowy_drogi
w trakcie realizacji warstwa podbudowy drogi

 

w_trakcie_realizacji_rów_odwadniający
w trakcie realizacji rów odwadniający