Powróć do: Dla Mieszkańca

Stypendia sportowe

Stypendia, nagrody, wyróżnienia przyznawane są za szczególne osiągnięcia sportowe. Taki sposób nagradzania stanowi dobrą motywację w dążeniu do osiągnięcia wyższych wyników sportowych, przyczynia się również do propagowania sportowego stylu życia i rozwoju kultury fizycznej.

Podstawą do przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień jest:

1. zajęcie miejsca od I do IV w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez związek piłki nożnej województwa świętokrzyskiego,

2. zakwalifikowanie się do ćwierćfinału, półfinału, finału Pucharu Polski,

3. zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu w różnego rodzaju zawodach w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

4. zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach organizowanych przez organizacje sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

5. zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Świata lub Europy, w Igrzyskach Olimpijskich.

Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, a nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w roku bieżącym.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów składa się do ostatniego dnia miesiąca lutego każdego roku, a wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień - w bieżącym roku budżetowym.

Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów nastąpi do dnia 31 marca każdego roku, natomiast nagród i wyróżnień w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Do pobrania: Uchwała Rady Miejskiej

oraz załączniki.

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: doc, 37.5 kB
Wniosek
Format: doc, 44.5 kB