Powróć do: Dla Mieszkańca

Rodzina

 „Karta Dużej Rodziny” 


Karta Dużej Rodziny  jest wydawana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie; ul. Złota 7; 28-400 Pińczów; tel. (41) 357 24 32. Uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny będących mieszkańcami Gminy Pińczów wynikające z uchwały nr XXVII/229/2016 r. z dnia 30.11.2016 r. w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” oraz zmian  zawartych  w uchwałach: nr XXIX/254/2017 r. z dnia 8 lutego 2017 r., nr XXXIII/287/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz nr VI/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.:  
  
1) 30% zniżki dla członków Rodzin Wielodzietnych na korzystanie z oferty (z zajęć odpłatnych prowadzonych w PSCK) i na udział w wydarzeniach (w tym: koncertach, wystawach, itp.) organizowanych przez  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury,
2) 30% zniżki dla członków Rodzin Wielodzietnych na korzystanie z oferty (wstęp do Muzeum, Synagogi) i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Pińczowie,
3) 50% zniżki na korzystanie przez dzieci z Rodzin Wielodzietnych z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów oraz tych które zostały przekazane do prowadzenia stowarzyszeniu lub fundacji przez Gminę Pińczów – dotyczy dzieci, które nie korzystają z dofinansowania posiłków przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, 
4) 50% zniżki w opłacie za korzystanie przez dzieci z Rodzin Wielodzietnych z zajęć świadczonych przez Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów  oraz tych które zostały przekazane do prowadzenia stowarzyszeniu lub fundacji przez Gminę Pińczów, ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, 
5) 40% zniżki w opłacie dla członków Rodzin Wielodzietnych za bilety, karnety na Pływalnię Miejską w Pińczowie,
6) 20% zniżki dla dzieci z Rodzin Wielodzietnych za odpłatność za lekcje nauki pływania (indywidualne i grupowe) organizowane przez Pływalnię Miejską w Pińczowie, 
7) Ulgi, rabaty, upusty oferowane przez podmioty, które przystępują do Programu na podstawie deklaracji złożonej do kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie i zaakceptowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 
8) 20% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.